1481: recyclage is al in de mode

Vermoedelijk in 1481 overlijdt Andries Keldermans, op dat ogenblik een van de bekendste bouwmeesters in de Lage Landen. Zijn zoon Antoon neemt de werf over. De toren reikt dan tot de hoogte van de huidige klokkenkamer, hoog genoeg om de oude Sint-Romboutstoren, waarrond men de nieuwe aan het bouwen is, te kunnen afbreken.

 

In de stadsrekeningen van 1481-1482 vinden we betalingen aan verschillende werkmannen voor de afbraak van de oude toren. Zo betaalt men Moen de grachtmaker voor het schoonmaken van de oude schaliën en het verwijderen van de nagels uit het timmerhout van het oude torendak. Giels Boydens wordt vergoed voor het vervoer van de oude pannen en het hout. Het afbraakmateriaal wordt zorgvuldig gerecycleerd en de stad schenkt alles aan de Sint-Janskerk, die zo een nieuw dak op haar toren krijgt.

De Sint-Romboutstoren in Mechelen.
foto's worden geladen...