1513: het kerkgewelf wordt gesloten

"Gesloten was ich tot elcx aensien
Doen men schreef M.DXIII"

 

Wie goed kijkt kan op het gewelf boven het orgel van de kathedraal dit tekstje lezen. Wat hier vermeld wordt, betekent een belangrijke mijlpaal in de bouw van de Sint-Romboutstoren. Na meer dan zestig jaar bouwen is in 1513 de toren vanbinnen gesloten! De werf in de kerk – pas na de stichting van het aartsbisdom Mechelen in 1559 wordt ze een kathedraal – zal nog enkele jaren aanslepen. Pas in 1526 wordt de kloof tussen toren en kerkschip gedicht. Het sluiten van de gewelven en het bouwen van de muren tussen toren en schip ronden de werken aan het interieur af. Vanuit de kerk is er dan geen echt visuele link meer met de toren. Het kerkschip loopt immers naadloos verder in de torenvoet en vormt er een organisch geheel mee.

De Sint-Romboutstoren in Mechelen.
foto's worden geladen...