Circa 1520 (?): het einde van de werken

De Sint-Romboutstoren is niet af. Daar is iedereen het over eens. Er moest nog een ranke torenspits komen. Waar men het niet over eens wordt, is de periode – wanneer stopte men met bouwen? – en vooral de reden: waarom is men gestopt?

 

Het algemene vermoeden is dat de grote bouwwerken afgerond zijn rond 1520. Maar in de stadsrekeningen van 1532-1533 worden nog steenkappers vermeld die bezig zijn aan de toren. Iconografische bronnen uit 1550 tonen alleszins de toren zoals we hem de dag van vandaag kennen. Anders gezegd: op dat ogenblik moeten de werken beëindigd zijn.

 

Geldtekort wordt vaak als reden aangehaald voor het niet afwerken van de spits. Waarschijnlijk was dat niet het doorslaggevende motief, want rond 1520 beleeft Mechelen zijn gouden tijd. Geld is er dan wel, maar de voorkeur gaat misschien uit naar andere projecten: een eigen stadspaleis zoals Hieronymus van Busleyden dat laat bouwen, een residentie voor Margareta van Oostenrijk, een nieuw paleis voor de Grote Raad. Mogelijk steken ook technische twijfels de kop op. Rond die tijd storten in Europa enkele andere gotische torens en kerken in. Misschien hebben de Mechelaars eieren voor hun geld gekozen: liever een onafgewerkt bouwwerk van bijna 100 meter dan verder te bouwen aan een toren die mogelijk zou instorten.

De Sint-Romboutstoren in Mechelen.
foto's worden geladen...