Architectuur

De toren bevindt zich aan de westzijde van de Sint-Romboutskathedraal. De eerste steen werd gelegd in 1452 en rond 1512 werden de werken gestaakt. De onvoltooide toren is 97,30 meter hoog. De vierkante torenromp (de onderbouw) is 90,30 meter hoog. De resterende zeven meter (de bovenbouw) vormen de stervormige aanzet van de onafgewerkte spits.

 

Onderbouw

De onderbouw van de toren geldt als een absoluut hoogtepunt van de Brabantse torenbouw en is een voorbeeld van de zuiverste laatgotiek.De vier geledingen van de massieve toren worden gemarkeerd door cordonlijsten en stenen balustraden. Het diepe, spitsboogvormige portaal heeft naar gotische maatstaven een eerder ingehouden sculptuur. De ornamentiek bleef beperkt tot enkele zuiltjes met een bladwerkkapiteel. De twee korfboogvormige toegangsdeuren worden door een stenen middenstijl van elkaar gescheiden.

 

De kolossale hoek- en tussensteunberen versmallen progressief naar boven toe. Ze zijn overdadig met blindnissen, pinakels, hogels en kruisbloemen versierd. De verzonken gevelwanden tussen de steunberen hebben langgerekte ramen of blindnissen waarvan de spitsboogvormige top rijkelijk met maas- en traceerwerk opgevuld is.

 

Bovenbouw

Bovenaan is de toren met een veelhoekige balustrade omzoomd. In het originele concept vormde de huidige constructie slechts de aanzet voor een prestigieuze, stervormige bovenbouw met een achtzijdige, opengewerkte lantaarnspits. Rond 1520 werden de werken echter stilgelegd: de tijdsgeest was veranderd en er was geldgebrek.

 

Het oudst bekende ontwerp voor de torenspits.

Maquette van de Sint-Romboutstoren met spits.
foto's worden geladen...