Torenreglement

8 X GOED

VOOR WIE
DE SINT-ROMBOUTSTOREN BEZOEKT

 

- 1 -
De toren is werelderfgoed
en verdient het respect van groot en klein.

 

- 2 -
Neem je tijd, maar houd de klok in de gaten.
Een torenbezoek duurt ongeveer 1,5 uur.
Er is geen sanitair in de toren.

 

- 3 -
Wees geduldig, begripsvol en geniet.
Omwille van de veiligheid mogen slechts een beperkt aantal bezoekers
tegelijk de toren op. Drummen en hollen is niet nodig.

 

- 4 -
Bagage hoort thuis in
de gratis bewaarkastjes.

 

- 5 -
Raak niets aan,
volg het aangeduide parcours
en betreed nooit afgeschermde zones.

 

- 6 -
In de toren wordt niet gegeten, gedronken of gerookt!

 

- 7 -
Wees voorzichtig en bedachtzaam.
Wie onverantwoord handelt, is een gevaar
en aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

foto's worden geladen...