Wat is een beiaard

Het grootste muziekinstrument ter wereld

Een beiaard, carillon of klokkenspel – dat zijn drie synoniemen - is ongetwijfeld het grootste muziekinstrument ter wereld. De beiaardier of klokkenist bespeelt het klavier en laat hierdoor één of meerdere rijen klokken klinken. Om de titel 'beiaard' te mogen dragen moet het instrument over minstens 23 klokken beschikken.

 

Spelen met handen en voeten

Een beiaardklavier bestaat uit een manuaal of stokkenklavier en een pedaal of voetklavier. Elke toets van het manuaal of het pedaal is via een metalen draad verbonden met een klepel. Als een toets volledig ingedrukt wordt, raakt de klepel de binnenkant van de klok, waardoor die gaat klinken. Je kunt slechts één pedaal per voet indrukken; bij het manuaal kun je één toets per hand, twee toetsen en zeer uitzonderlijk zelfs drie toetsen tegelijk aanslaan. Ook typisch voor dit instrument is dat de beiaardier meestal met gesloten handen speelt: de toets wordt ingedrukt door een draaiende polsbeweging.

De snelheid en de wijze waarop de toets wordt bewogen, bepaalt de dynamiek en de muzikaliteit. 

Een van de basklokken van de nieuwe beiaard op Sint-Romboutstoren.
foto's worden geladen...