Wat is zijn functie

Hoe laat is het?

De oudste, en nog altijd meest verspreide functie van klokken is hun signaalfunctie, zoals het aangeven van het uur door het aantal slagen. Al in het oude Griekenland werden klokjes gebruikt om begin en einde van de werktijden voor de slaven aan te geven, of om de opening van thermen of de start van spelen aan te kondigen. Romeinen gebruikten klokjes om... het verkeer te regelen.

 

Sinds de middeleeuwen werden klokken ook gebruikt in een religieuze context: christenen riepen de gelovigen samen door middel van klokkengelui. Een van de belangrijkste klokgeluiden was de uurslag. En om de omwonenden erop attent te maken dat de uurslag er aankwam, ontstond de voorslag: drie of vier klokjes die een korte melodische 'inleiding' gaven op de uurslag.

 

Klokken, al wat de klok sloeg

Door de wedijver tussen steden nam het aantal klokken voortdurend toe. De klokken moesten daarenboven allemaal samen harmonisch klinken. Daarom was het heel belangrijk goedgestemde en zuiver klinkende klokken te gieten. Mechelen nam hierin het voortouw.

 

De voorslag kreeg dus meer en meer klokken, en een hand- of stokkenklavier werd noodzakelijk. Zo ontstond de beiaard zoals we die vandaag de dag kennen. Het moderne carillon heeft nog steeds een belangrijke signaalfunctie.

Een van de basklokken van de nieuwe beiaard op Sint-Romboutstoren.
foto's worden geladen...