Welke types?

Elke beiaard is en klinkt anders

Het gewicht is een eerste belangrijke factor. De zwaarste beiaarden wegen 40 ton en meer, terwijl de lichtste een gewicht van 1 ton of minder hebben. Deze twee extremen verschillen ongeveer anderhalf octaaf in toonhoogte, wat evenveel is als het toonverschil tussen een basstem en een sopraan. Een zware beiaard heeft een groter volume en een langere nagalm.

Verder zijn er belangrijke verschillen tussen oude en moderne beiaarden. Beiaarden uit de 17de en 18deeeuw hebben meestal een minder lange nagalm dan moderne instrumenten. Bovendien zijn hun muzikale mogelijkheden iets beperkter.

 

Wat maakt een beiaard uniek?

Er zijn nog veel andere elementen die elke beiaard uniek maken:

- de kwaliteit van het gietwerk

- het gebruikte klokprofiel

- de kwaliteit van het klavier en de inrichting

- de eigenschappen van de klokkenkamer

- ...

 

Toen en nu automatisch

Bijna alle beiaarden zijn ook toegerust om af en toe automatisch te spelen. Meestal gaat het om een kort melodietje dat elk uur wordt gespeeld om de uurslag aan te kondigen (een voorslag of wekkering). Vanouds werd hiervoor een speeltrommel gebruikt. Tegenwoordig gebeurt automatisch spel haast altijd elektrisch. In Mijn Mechelen werd in 2009 de mechanische speeltrommel opnieuw in gebruik genomen.

Een van de basklokken van de nieuwe beiaard op Sint-Romboutstoren.
foto's worden geladen...