Kerk van aartsbisschoppen

Zetel van de aartsbisschop

Op 12 mei 1559 wordt de gotische Sint-Romboutskerk verheven tot zetel van de aartsbisschop. Zo krijgt de kerk de titel van kathedraal. Als zetel van het aartsbisdom is de Sint-Romboutskathedraal sindsdien de belangrijkste kerk in de Zuidelijke Nederlanden.

 

Herdenken aartsbisschoppen

De kerk is ook nog om andere redenen de kerk van de aartsbisschoppen:

  • In de crypte onder het koor liggen vijftien aartsbisschoppen begraven.
  • Elders in de kerk zijn aartsbisschoppelijke praalgraven en grafmonumenten (epitafen) terug te vinden.
  • Meer recente aartsbisschoppen kregen een eigen kapel in de noordelijke zijbeuk. Vooral de grafkapel van kardinaal Mercier springt in het oog.

foto's worden geladen...