Een biografie

28 april 1312: het begin

De kerk wordt ingewijd. De Mechelse hoofdkerk is tot nu toe niet zo grondig onderzocht als men zou verwachten. Daarom is het moeilijk te zeggen hoe ver het in 1312 met de bouw staat. Wellicht was er een koor, en vermoedelijk stonden ook de oudste delen van het huidige gebouw (ca. 1250-1270) er al: de kruisbeuk en een deel van het schip. Het grondplan wordt uiteindelijk dat van een Franse gotische kerk: er is een koor met een kooromgang en zeven straalkapellen, een kruisbeuk, een driebeukig schip en een westtoren.

 

1342 tot 1451: bouw van het huidige koor en voltooiing van het schip

Wellicht na de stadsbrand van 1342 begint de bouw van het huidige koor. In 1437 is het schip voltooid, mét de gewelven.

 

22 mei 1452: de eerste steen van de toren

De eerste steen wordt gelegd van wat het kroonstuk moet worden: de monumentale westtoren, die het symbool belooft te worden van Mechelens voorspoed. 1491: kapittel van de ridders van het Gulden Vlies De ridders van het Gulden Vlies houden in de kerk hun kapittel (vergadering) onder het voorzitterschap van de piepjonge Filips de Schone (1478-1506). De blazoenen of geschilderde paneeltjes met wapenschilden bevinden zich nog in de kathedraal. Het is een van de weinige sporen van vóór de 16de eeuw.

 

1559: zetelkerk van de aartsbisschop

Het aartsbisdom Mechelen wordt opgericht. Sint-Rombouts wordt als zetelkerk van de aartsbisschop een zogeheten 'metropolitane kerk'.

 

1566-1585: godsdienstconflicten

In de tijd van de godsdienstconflicten gaat het gotische kerkmeubilair – met meer dan veertig rijkversierde altaren – verloren. Het zal gaandeweg worden vervangen door barokke altaren en meubels die blijk geven van de veranderende smaak en liturgie.

 

Ca. 1800: de Franse tijd

De kathedraal blijft relatief goed gespaard, in tegenstelling tot veel andere kerken.

 

September 1914: beschietingen tijdens de Eerste Wereldoorlog

De schade door de oorlogsbeschietingen is behoorlijk groot, maar nog tijdens de oorlog wordt de kathedraal hersteld. De meeste glasramen – altijd kwetsbaar in oorlogstijd – zijn 20ste-eeuws.

 

Ca. 1930-1935: bouw grafkapel kardinaal Mercier

Na het overlijden van kardinaal Mercier op 23 januari 1926 wordt besloten om in de Sint-Romboutskathedraal, aan de zijde van het Sint-Romboutskerkhof, een nieuwe zijkapel te bouwen als grafkapel. De plannen werden getekend door architect Simon Van Craen.

 

1958: nieuw orgel

Er wordt een nieuw orgel gebouwd, volgens aanwijzingen van de beroemde organist Flor Peeters.

foto's worden geladen...