De architectuur

Gestalte van de gotische droom

In 1990 verscheen van de historicus Aloïs Jans een boek met de sprekende titel Sint-Romboutskathedraal, gestalte van de gotische droom (VKW, 1990). Daarin geeft Jans aan dat men er met de bouw van de Mechelse kathedraal in geslaagd is het droombeeld van het ideale gotische kerkgebouw – verheven en toch dicht bij de mens – te verwezenlijken. Die droom kwam tot stand in verschillende bouwcampagnes.

 

Drie bouwcampagnes

Eerste campagne (13de eeuw en eerste jaren 14de eeuw): de vroeggotische fase

Tijdens deze bouwfase kwamen vóór 1300 achtereenvolgens tot stand:

- de zuidelijke dwarsbeuk

- de noordelijke dwarsbeuk

- de daaraan beantwoordende delen van het schip.

Bij het begin van de 14de eeuw trok men de vieringpijlers op aan de ingang van het hoogkoor en de eerste kapel in de noordelijke zijbeuk. De Sint-Romboutskathedraal was in de 13de eeuw een van de origineelste bouwwerken in onze gewesten vanwege de zuilen met bladkapitelen (die echter in 1775 werden verwijderd) en het triforium met een aaneenschakeling van slanke spitsboognissen en florale siermotieven.

 

Tweede campagne (1312-1451): de hooggotische fase

In de tweede bouwcampagne werd vóór 1437 het triforium gewijzigd en het schip overwelfd. De voornaamste bouwactiviteiten in deze fase vinden plaats in het koor.

 

Derde campagne (1452 – eerste helft 16de eeuw): de laatgotische fase Bouw van de Sint-Romboutstoren

 

Het koor

Het koor, een hoogstaand architectonisch ontwerp, is het 'prototype' van Brabantse gotiek. Het vormt een homogeen geheel, hoewel het bouwproces de nodige tijd in beslag nam. Wellicht moeten we het begin daarvan situeren na de grote Mechelse stadsbrand van mei 1342. De toenmalige kerk was zo beschadigd dat er zich een kans voordeed om een topbouwmeester onder de arm te nemen voor een nieuw bouwwerk. Vermoedelijk werd dat de Henegouwer Jan van Osy.

 

De bouwheer, in de persoon van het kapittel, wenste een prestigieus kathedraalkoor met een kooromgang en zeven straalkapellen, wellicht naar het voorbeeld van de toen pas gebouwde kathedraal van Amiens. De straalkapellen werden rond 1390 voltooid, de gewelven van het koor pas in 1451.

foto's worden geladen...