Sint-Rombout

Rumoldus, oftewel Sint-Rombout, is de patroonheilige van Mechelen. Deze heilige met Keltische roots zorgde voor de verspreiding van het katholieke geloof in de omgeving van de stad. Volgens de legende is hij in 775 vermoord door twee bouwvakkers die uit waren op zijn geldbeurs. Recent onderzoek op zijn relieken toont echter aan dat hij een eeuw ouder is en plaatst hem in de zevende eeuw. Sint-Rombout lijkt hierdoor een van de vroegste missionarissen in onze contreien te zijn geweest.

 

Op 1 juli wordt Sint-Rombout in Mechelen gevierd. De jaarlijkse zomerkermis rond die datum is een restant van de grote Sint-Romboutsfeesten die men eeuwenlang in de stad gehouden heeft.

 

In de kerk vinden we Rombouts beeltenis in de glasramen en schilderijen, staat er een beeld van hem in het barokaltaar, zien we het verhaal van zijn leven in een schilderijencyclus en rusten zijn stoffelijke resten in het reliekschrijn. . .

foto's worden geladen...