Relieken

Relieken

Het rooms-katholicisme bedoelt met relikwieën of relieken de overblijfselen van het lichaam van heiligen, van voorwerpen die zij hebben nagelaten of van objecten die met hun lichaam in contact zijn geweest. Relieken zijn het voorwerp van verering of devotie. Mensen geloven dat er van relieken krachten uitgaan.

 

Relieken van Sint-Rombout

De botresten van Sint-Rombout worden in de kathedraal als relieken bewaard. Meermaals rees de vraag of de beenderen wel echt van de Ierse predikant zijn.

 

Het schrijn van Sint-Rombout werd een aantal keer geopend voor onderzoek, voor het laatst in 2004. De resten werden toen minutieus onderzocht. Het bleek dat de botten deel uitmaken van een skelet van een man van ongeveer veertig jaar oud. Hij moet 1,68 meter groot zijn geweest. De wetenschappers stelden ook vast dat de betrokkene in zijn jeugd een tekort aan vitamine D had.

 

Tijdens zijn volwassen levensjaren had hij dan weer een teveel aan eiwitten opgebouwd, een gevolg van het rijke dieet dat typisch was voor het leven van de meer gegoede kloosterling. Tijdens dat laatste onderzoek werden de botresten opnieuw gedateerd. De resultaten waren verrassend en plaatsen de botten een eeuw vroeger dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens de nieuwe bevindingen moet Sint-Rombout geleefd hebben tussen 580 en 655.

 

Hoogaltaar

Waar bewaar je zoiets kostbaars als de relieken van Sint-Rombout? Ze horen in elk geval thuis in een majestueus schrijn. Om dat een waardige plaats te geven werd in de loop van de 17de eeuw in de kathedraal een barok hoogaltaar gebouwd.

 

Op 28 oktober 1666 werd het reliekschrijn van Sint-Rombout plechtig overgebracht naar het nieuwe hoogaltaar. Toch duurde het nog tot 1 maart 1671 voor aartsbisschop Alphonse de Berghes het altaar kon inwijden. Pas in 1679 was het altaar na lange discussies eindelijk voltooid.

 

Reliekschrijn

Reliekschrijn Sint-Rombout, Sint-Romboutskathedraal Het reliekschrijn waarin de botresten van Sint-Rombout bewaard worden, is al een paar keer vervangen. Tijdens de Beeldenstorm (1566) werd het middeleeuwse schrijn vernield. Na de godsdienstoorlogen kreeg Sint-Rombout dan ook een nieuw schrijn. Dat werd op zijn beurt tijdens de Franse periode, aan het einde van de 18de eeuw, omgesmolten.

 

Het huidige reliekschrijn dateert van 1825 en werd gemaakt door de Mechelse edelsmid Van Deuren. In het schrijn bevindt zich een kleine houten kist bekleed met rode stof.

 

Sinds de eerste peisprocessie (1303) worden de relieken van Sint-Rombout in een schrijn rondgedragen. Die traditie bestaat tot op de dag van vandaag. Nu heeft het schrijn een ereplaats in de jaarlijkse Hanswijkprocessie die de zondag voor Hemelvaartsdag door de Mechelse straten trekt.

foto's worden geladen...