Slechtvalken op de toren

Met wat verbeelding heeft de Sint-Romboutstoren iets van een gigantische klif of een massieve rots. Dat is ook wat de slechtvalk erin ziet: zijn natuurlijke broedbiotoop! De slechtvalk was uit onze contreien verdwenen maar maakt sinds enkele jaren een comeback. Sinds 2003 huist er ook op de toren een slechtvalkenkoppel.

 

Broedplaats

Het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels installeerde op de toren een nestkast. De slechtvalken negeerden die echter en broeden op een richel op ongeveer 90 meter hoogte. Die lag eerst aan de zuidkant, maar in 2009 koos het paar voor een broedplaats aan de noordkant. Gelukkig hebben de plaatsing van de skywalk en het vuurwerk van 20 maart de vogels niet verjaagd of verstoord. Valken bouwen geen nest maar leggen hun eieren op de harde ondergrond. Ze doen dat in de loop van maart.De 'Sint-Romboutsvalken' hebben in 2004 voor het eerst met succes gebroed. Toen hadden ze twee jongen, net als in 2005. In 2008 waren het er drie en in 2009 ging het in stijgende lijn met vier jongen.

 

Spektakel

Tegen de avond vliegen de ouders rond de toren op zoek naar prooien. Dat zijn vooral stadsduiven, soms tot zes per dag. Naarmate ze ouder worden leren de jongen zelf jagen. Dat geeft een spectaculair beeld: een oudervogel vliegt samen met de jongen rond de broedplaats met een prooi in de klauwen. Hij vliegt hoger en op een moment laat hij de prooi vallen, met de bedoeling dat een van de jongen het vallende beest pakt. Mist het jong, dan duikt de ouder erachteraan en wordt het 'spelletje' herhaald. Dat gebeurt met een zinderende snelheid en onder luid geroep. Resten van prooien, zoals de kop en de vleugels, zijn onderaan bij de toren terug te vinden.

foto's worden geladen...