Musea & Erfgoed Mechelen

Musea & Erfgoed Mechelen combineert een museumwerking (onderzoek, verzamelen, beheren, ontsluiten) met een erfgoedwerking (erfgoedbeleid, netwerking, ondersteuning, kennis- en expertise opbouw en –deling, vrijwilligerswerking). De synergie zorgt voor meer dan de som van de delen. Musea en Erfgoed Mechelen actualiseert het Bourgondische stadspaleis, Hof van Busleyden, tot een hedendaags stadsmuseum en geeft zo vandaag betekenis aan het verleden van de stad.

 

Het museum is een ontmoetingsplek voor Mechelaars en toeristen, erfgoed- en andere culturele spelers, onderzoekers, kunstenaars en verenigingen. De dynamiek die ontstaat door de interactie wordt versterkt door museale objecten. Die hoeven niet uitsluitend uit onze collectie te komen. Vanuit universeel stedelijke thema’s (geschiedenis, diversiteit, ambachten en geschiedenis) bemiddelen we actief tussen bezoekers, partners onderzoekers en kunstenaars om de stad betekenis te geven. Mechelen is onze collectie en het museumverhaal is definitief een tweerichtingsverkeer.

 

Depot Rato huisvest onze Mechelse collectie en via onze depotwerking bouwen we expertise op rond behoud en beheer voor Mechelen en de regio. Om samenwerking en netwerking te bevorderen zetten we niet alleen in op onze museale site en ons depot.

 

In het Erfgoedcentrum Lamot brengen wij erfgoed- en andere partners samen om een erfgoedbeleid voor de stad en de regio te voeren. Het is naast onze thuisbasis  de vaste stek van ons vrijwilligersteam. Het is ook de plek bij uitstek om studie- en reflectiemomenten te organiseren die onze werking kunnen versterken. Enerzijds door nationale en internationale expertise binnen te halen, maar anderzijds om die op onze beurt weer te delen met de brede sector.

Hoe kan je ons contacteren?

Musea & Erfgoed Mechelen
Lamot:Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen
T 015 29 40 30
E muse@mechelen.be
W www.musemechelen.be

Openingsuren

open: na afspaak

Feestdagen

 Sluitingsdagen 2016

 

dag

datumreden
Vrijdag1 januariNieuwjaarsdag
Zaterdag2 januariSluiting naar aanleiding van de jaarwisseling
Maandag28 maartPaasmaandag
Donderdag5 meiO.-H.-Hemelvaart
Vrijdag6 meiBrugdag
Maandag16 meiPinkstermaandag
Donderdag2 juniDag van het Personeel
Maandag11 juliFeestdag Vlaamse Gemeenschap
Donderdag21 juliNationale Feestdag
Vrijdag22 juliBrugdag
Zaterdag6 augustusLoketten gesloten - zomerregeling
Zaterdag13 augustusLoketten gesloten - zomerregeling
Maandag15 augustusO.-L.-V.-Hemelvaart
Zaterdag20 augustusLoketten gesloten - zomerregeling
Zaterdag27 augustusLoketten gesloten - zomerregeling
Dinsdag1 novemberAllerheiligen
Woensdag2 novemberAllerzielen
Vrijdag11 novemberWapenstilstand
Zaterdag24 decemberloketten open van 9-12u
Maandag26 december2e Kerstdag
Zaterdag31 december

loketten open van 9-12u

Maandag2 januari 2016

Sluiting naar aanleiding van de jaarwisseling